Background Color:
 
Reset
تیم فوتبال ونوش

مدیر عامل  شرکت ونوش جناب آقای علی اصغرترک پیچلو در جهت بکارگیری جوانان فعال در ورزش فوتبال، سرمایه گذار تیمی به نام ونوش  در لیگ دسته دوم جنوب شرق تهران نیز می باشد  

 

به امید موفقیت این تیم